Mijn manier van werken

De factor mens is het belangrijkst bij ICT projecten

De kern in mijn werk is het verbinden van diverse partijen rondom een informatieproject. Bij het creëren van informatie systemen gaat het niet alleen om de techniek. Het gaat vooral om organisaties en mensen. Als je je alleen beperkt tot de techniek is de kans op falen groot. Tweederde van de grotere ICT projecten strandt zonder goed einde. De belangrijkste reden is dat de factor mens niet voldoende wordt meegenomen. Een andere factor is dat men doorgaans de illusie heeft dat alles van tevoren dichtgetimmerd kan worden. Mijn ervaringen zijn anders. Het loopt nooit zoals gepland bij een ICT project. Vraag mij dan ook niet om van tevoren een projectplan te schrijven. Dat doe ik niet. Ik werk op basis van Agile Development. Dat betekent tussentijds evalueren, bijsturen, soms op het laatste moment toch een andere keuze maken. Met Agile Development blijft er altijd ruimte om te reageren op de dingen die je tijdens het traject ontdekt, of die in de buitenwereld veranderen.

Quote: Daar waar mensenwerk belangrijk is in een project, daar voel ik me prettig. Vooral omdat ik veel soorten mensen enthousiast weet te krijgen.

valkuilen voor welk project dan ook

Schakelen met variabelen

Ik zal nooit klakkeloos een project uitvoeren. Omdat ik inmiddels weet dat de vraag waarmee mijn klant komt, welhaast zeker niet dé vraag is waar een oplossing voor moet komen. Ik zit zo lang in het vak, ik ken de naïviteit, ik ken de valkuilen. Eén van de valkuilen is dat de eindgebruiker niet in het proces word meegenomen. Een andere valkuil is dat de randvoorwaarden niet duidelijk zijn opgetekend. GET REAL, roep ik graag tegen een toekomstige klant. Beperkingen zijn er altijd. Vaak is het budget leidend en ontoereikend voor de ideale oplossing. Dan zul je dus creatief moeten zijn en dát vind ik heerlijk!

Ik ben als ICT-er heel breed aangelegd. De laatste technische ontwikkelingen kan ik niet altijd zelf uitvoeren, maar ik spreek de taal van de techneuten die daar wél mee werken. Ontwikkelaars zijn aparte mensen, die zijn gedreven door ontdekken, door vernieuwing en zullen moeilijk toegeven dat ze ergens niet uit gaan komen. En dat is valkuil nummer drie waarvoor ik een project kan behoeden.

Zoals ik al aangaf bij mijn manier van werken, is de grootste valkuil het vergeten van de factor mens. Er spelen in organisaties altijd 'politieke' belangen waarvoor oog moet zijn net als voor de eindgebruiker. Als je die er niet bij betrekt, is de kans van slagen behoorlijk klein.

dummy-image1