Wie ben ik

Ik ben een Ontwikkelaar

Al meer dan 25 jaar bouw ik internet oplossingen. Front- end, back- end, tailor made. Ik kan goed overweg met XSLT. Dat is een programmeertaal waarmee je XML kunt manipuleren. Ik gebruik XSLT om software voor uitgeverijen te bouwen. Dat is heel specifiek werk en dat doe ik graag want de online pubishing vind ik een interessante wereld.

Eénmalige projecten met veel maatwerk hebben mijn hart. Data-conversietrajecten zijn weerbarstig; de praktijk ziet er niet zo mooi uit dan de theorie. Dan moet je improviseren en pragmatisch te werk gaan. Dat betekent ook de juiste balans zoeken tussen budget en kwaliteit. We doen het vooral samen.

In de maatschappelijke wereld voel ik me echt op mijn plek. Gemeentes, het MKB, maatschappelijke instellingen. Instellingen die behoeftes en wensen hebben en zelf niet de ICT expertise in huis hebben om een informatieprobleem op te lossen. Vaak is er een groot ideaal, een wens op het gebied van publiceren op het internet en weten ze niet hoe dat te realiseren. Ze voelen aan dat het meer is dan een website, dat het complex is, pluriform.

Projectvragen: waarom, wie, wat?

Hoe breed ik ook werk, naar mijn idee zijn mijn activiteiten onder twee noemers te vangen: interpretatie en logica. Met interpretatie bedoel ik het onderzoek naar het waarom u iets wilt en wie erbij betrokken zijn. Daaruit vloeien meedenken, creëren en regisseren voort. De logica is de basis voor wát er ontstaat. Dat gaat over het stuk programmeren. Want ik blijf ook gewoon die programmeur.

Ik ben kwartiermaker

Hoewel ik in concreto meestal vanuit een ICT vraag benaderd wordt, blijkt in de praktijk dat mijn werkgebied een veel breder vlak beslaat: opzetten van een rechtspersoon, contracten, geldstromen, statuten, marketing, presentatie. Er komt een stuk bedrijfsorganisatie bij kijken dat ik graag op me neem.

Linked-in profiel van Wim Thijssen Op LinkedIn staat mijn volledige profiel en achtergrond

dummy-image1