Wie ben ik

Ik ben een Ontwikkelaar

Al meer dan 25 jaar bouw ik internet oplossingen. Front- end, back- end, tailor made. Ik kan goed overweg met XSLT. Dat is een programmeertaal waarmee je XML kunt manipuleren. Ik gebruik XSLT om software voor uitgeverijen te bouwen. Dat is heel specifiek werk en dat doe ik graag want de online pubishing vind ik een interessante wereld.

Eénmalige projecten met veel maatwerk hebben mijn hart. Data-conversietrajecten zijn weerbarstig; de praktijk ziet er niet zo mooi uit dan de theorie. Dan moet je improviseren en pragmatisch te werk gaan. Dat betekent ook de juiste balans zoeken tussen budget en kwaliteit. We doen het vooral samen.

In de maatschappelijke wereld voel ik me echt op mijn plek. Gemeentes, het MKB, maatschappelijke instellingen. Instellingen die behoeftes en wensen hebben en zelf niet de ICT expertise in huis hebben om een informatieprobleem op te lossen. Vaak is er een groot ideaal, een wens op het gebied van publiceren op het internet en weten ze niet hoe dat te realiseren. Ze voelen aan dat het meer is dan een website, dat het complex is, pluriform.

Ik ben digitaal verbinder

De allermooiste vraag vind ik die of ik zou willen kijken welke oplossing er is voor een informatieproject waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Bedrijven en instellingen die iets willen realiseren waarbij het internet een belangrijke factor is. Waarbij ze aanvoelen dat het een groot project is en dat denken aan een oplossing voor hen meer vragen oproept dan antwoorden. Als niemand weet hoe, dan doe ik mijn cape om en kom om actie. Als een linkin' pin overzie ik de breedte en zorg dat de juiste elementen bij elkaar komen. Daar waar verschillende partijen hun informatiesysteem gaan verbinden, neemt de complexiteit toe. Elke partij heeft zijn processen, zijn techniek, zijn database. Integratie vraagt dan om veel voorbereiding. Dát neem ik als verbinder probleemloos onder mijn hoede en zorg vervolgens voor een mooie oplossing. Dat heb ik bij eerdere projecten wel bewezen.

Wat ik doe

Bij digitale verbinding tussen maatschappelijke instellingen ben ik regisseur. Ik zorg dat het goed komt. Niet alleen dat er een soepele virtuele integratie komt, maar ook dat er een goedlopende samenwerking ontstaat en dat alle gebruikers overweg kunnen met de oplossing.

Projectvragen: waarom, wie, wat?

Hoe breed ik ook werk, naar mijn idee zijn mijn activiteiten onder twee noemers te vangen: interpretatie en logica. Met interpretatie bedoel ik het onderzoek naar het waarom u iets wilt en wie erbij betrokken zijn. Daaruit vloeien meedenken, creëren en regisseren voort. De logica is de basis voor wát er ontstaat. Dat gaat over het stuk programmeren. Want ik blijf ook gewoon die programmeur.

Ik ben een schepper

Dat is mijn allergrootste drijfveer, vanuit het niets iets scheppen wat er nog niet was én wat werkt. Het moet werken. Er heeft in de loop der jaren een verschuiving plaatsgevonden. Was eerst de computer mijn scheppingspalet en de software die ik programmeerde de creatie, tegenwoordig programmeer ik nog steeds, alleen is mijn creatie veel complexer. Ik creëer integratie tussen verschillende partijen rondom een online informatieproject. Enerzijds is dat nog steeds een virtuele schepping, een virtuele integratie, anderzijds zit er nu ook de sociale component bij....... Integratie is een proces dat begint bij verbinding en eindigt waar één van de partijen wil stoppen. Het zoeken van dát punt is leuk, moeilijk en vergt inzicht. En precies op dát punt, ontstaat de best passende schepping.

Ik ben kwartiermaker

Hoewel ik in concreto meestal vanuit een ICT vraag benaderd wordt, blijkt in de praktijk dat mijn werkgebied een veel breder vlak beslaat: opzetten van een rechtspersoon, contracten, geldstromen, statuten, marketing, presentatie. Er komt een stuk bedrijfsorganisatie bij kijken dat ik graag op me neem.

Linked-in profiel van Wim Thijssen Op LinkedIn staat mijn volledige profiel en achtergrond

dummy-image1